“Østeuropæerne” slår til igen

Tirsdagen gik – som mange andre dage – med snit, afrensninger, fotografier og forsigtig observation af stratigrafiske lag.

Anders har løbet rundt som en sindsyg og fotograferet en masse profiler, snittet huller og afrenset, som en del af at få hus 27 gjort færdig, så balkene kan destrueres således at den underlige stensamling, som skæres af balkene kan undersøges. Ydermere har den vidunderlige langhårede Adonis fundet en dragtnål, som indtil videre er af ubestemt type.

Michelle skulle i dag fortsætte med at rense og derefter fotografere og tegne snit 14, som ligger i hus 28. Det gik  rimeligt hurtigt med at rense af og fotografere, men da der skulle til at tegnes, gik det en del langsommere. Først fik hun en kort intrduktion i hvordan man gjorde, og da der var gået en time og hun var kommet over de værste lag, fik hun den besked at der manglede en vandret linje, til at gøre opmålingen mere præcis. Så det der allerede var tegnet, var spildt arbejde, og hun skulle starte forfra. Hvilket endte med at tage resten af eftermiddagen, og kun 1/5 af snittet blev tegnet. 

Gustav var lidt over det hele. Formiddagen blev, for ham, brugt på at afrense en profil i Hus 28 sammen med Katrine. Profilen skulle gøres klar til foto og blev vandet konstant, da vejret var så tørt at lagene tørrede ud og blev svære at se. Efterfølgende blev lag og mulige anlæg ridset. Katrine overtog derefter selv for at indtegne profilen i størrelsen 1:20. Gustav fortsatte dagen med at snitte 7 mulige anlæg hvoraf kun to viste sig at være anlæg. 

Katrine’s optegning af snit 32 i Hus 28 tog det meste af eftermiddagen, eftersom profilen var bred og processen kompleks. Selve tegningen kræver stor præcision, da alle detaljerne i profilen skal repræsenteres korrekt. Det kan volde problemer, da tre dimensionelle objekter skal vises i to. Desuden kan en fejl i begyndelsen let gøre resten af tegningen ubrugelig. 

Christina har brugt sin dag på at tegne de stoplpehuller Matteo og Anders gravede frem. Et af dem var noget spøjst, eftersom nedgravningen viste sig som en næsten perfetkt firekant. Det var altså ikke et stolpehul, men måske et grøftforløb. Der er fundet nogen lignende lidt vest for feltet, som man endnu ikke har helt styr på, men imorgen sætter vi os alle sammen og kigger grundigt på planerne, så mon ikke det kaster lidt lys over det spøjse anlæg. I aften drager hun endnu engang ud på feltet for at hjælpe Matteo med sit 3D. 

Dagens (og måske udgravningens) flotteste fund gik dog til de Københavnske studerende, der fandt et ornamenteret skæfte af ben med spor af rustent metal. Det er et enestående fund, der hurtigt måtte vandes (for at bibeholde fugtighed og undgå degeneration) og opbevares. 

 

 

FEMERN!!!

Fredag stod i Femerns tegn! I stedet for at grave, tog vi alle en tur ned på Danmarks største udgravning, nemlig Femern, hvor der skal bygges en fast forbindelse over Femern Bælt. I forbindelse med tunnelbyggeriet skal et område på 180 hektar undersøges – dvs. et område på størrelse med 360 fodboldbaner!! Jøsses et projekt!
Som så ofte er midlerne begrænset, så for at få mest muligt ud af de 100 mio. som er skudt i projektet indtil videre, er der lavet en række forundersøgelser. Her er Femern helt nytænkende, da de er de første i Danmark som har brugt boreprøver – de tager altså en stor “pølse” jord op, og så undersøges dens indhold. Ud fra dette har de så besluttet, hvor de mener det bedst kan svare sig at udgrave.
Vi fik en rundvisning på en meget lille del af feltet, og fik set flere af deres flotte fund. Nedenfor ses et af disse.

fisk

Dette er et fiskedige, som er over 8000 år gammelt! Desværre er den fundet uden for kontekst, så den er ikke lige så spændende, som den ser ud. Derfor får den lov til at ligge og blive ædt af biller, igen også fordi pengene ikke er til at tage det op i præparat. Det er super synd, men arkæologi går meget ud på prioritering af pengene – hvor kan de bruges bedst, så vi får mest muligt forskning ud af det.

Femern kan desuden prale af Danmarks ældste gedehjerne, som er 5000 år gammel! Den ligger lige nu på Moesgård og hygger sig, indtil nogen bestemmer sig hvor den skal høre hjemme.

 

hjerne

Maskinen kommer!!

Beklager den sene blog! Matteo kom til at hapse internettet med hjem i weekenden, så vi har levet i mere eller mindre Big Brother tilstand siden. Men torsdag var jo den dag den længeventede gravemaskine dukkede op, og nøøj, hvor var der fart på lige pludselig!

Feltet ser helt anderledes ud, som i også kan se på billedet nedenfor.

Balke

Kvadranten i midten er ikke helt udgravet endnu, af to grunde: både fordi det var svært for maskinen at grave der, uden at komme til at vælte vores balke, og også fordi kvadranten indeholder en stenrække, som vi lige skal have kigget lidt nærmere på, inden den graves væk. Umiddelbart kunne det tyde på at stenene markerede et vægforløb til hus 28. Det ville passe godt sammen med de to store tagbærende stolper, som vi har fundet lidt vest for stenene.

Susanne

Susanne holder øje med at maskinen ikke laver ulykker!

Hvis der pludselig dukker noget spændende op, er det nemlig vigtig at få signaleret til maskineføreren og få ham stoppet, så man ikke kommer til at ødelægge noget.

Gustav fandt noget spændende idag! Han fandt nemlig en kogegrube, dvs. en nedgravning af flere knytnævestore sten, hvor imellem og under der er plamager af trækul. En kogegrube er et hul i jorden, som kunne have fungeret som en ovn.

Christina og maskinen fik også kigget på vores hængeparti i hus 12 sektion D, nemlig det bundløse stolpehul. Det endte dog ganske ulykkeligt, eftersom profilen af stolpehullet brasede sammen, fordi jorden var alt for sandet. Mens salte tåre strømmede ned af kinderne på alle mand på grund af tragedien, målte vi et cirka tal på hvor dyb hullet var. Det viste sig at stolpehullet var omkring 180 cm dybt!

Efter maskinen var færdig, gik vi igang med afrensningen, og her kom der endnu flere stolpehuller til syne. Dem fik vi så registreret, og inden vi fik set os om var dagen gået!

Dagen sluttede med et lækkert fælles billede, som i kan se nedenunder.

fælles

 

Er det et stolpehul, eller er det ikke et stolpehul? Det er spørgsmålet.

Idag må man sandelig sige at sommeren er kommet over os. DMI sagde 26 grader – vi tror nærmere 50!  Så idag er det gået lidt langsomt, fordi heden gjorde det umuligt at give den 100%.  Men noget har vi da trods alt fået gjort..

Vi startede igen igen i hus 27, hvor profilerne i balkene fik en kærlig hånd, så de var klar til at blive fotograferet. Så nu står hele hus 27 klar, bortset fra det sydøstlige hjørne, hvor Anders støder på stolpehuller og atter stolpehuller. Nogle af stolpehullerne har så siden hen vist sig ikke at være stolpehuller alligevel, men nogle nedgravninger og områder med høj koncentration af ler eller trækul, som vi ikke har helt styr på, hvad de egentligt er endnu. Så Anders må fatte spaden igen imorgen, og se om han kan få kastet lys over disse mærkværdige anlæg. Når det er så nemt at forveksle ansamlinger af trækul, sten eller ler for stolpehuller på gravoverfladen, skyldes det at vi graver i kulturlaget. Igennem beboelsesperioden er dette horizont på 30-40 cm (men også mere andre steder!) og alt det, det inkluderer, blevet tumlet godt rundt. Ved Hus 27 aftegner nedgravningerne ret dårligt imod deres umiddelbare kontekst.

Idag fik Gustav også at mærke på egen krop hvor forskellige meninger der er omkring det at tegne en profil. Han havde et lille anlæg, som der skulle dokumenteres, men det tog ham intet mindre end 4 timer, at gøre det færdigt, fordi han konstant fik nye anvisninger fra hvem end der kom forbi. Han blev godt forvirret, men endte alligevel med en tegning, som var mere eller mindre accepteret af alle.

Da Michelle og Christina var færdige med profilerne i balkene i hus 27, gik de i krig med hus 29. Her skulle de have det øverste lergulv væk mellem balkene, for at man kan følge udviklingen i det hus som ligger nedenunder. Om dette er et nyt hus eller en fase af hus 29 ved vi ikke endnu, men forhåbentligt bliver vi klogere senere i forløbet.

Dagens flotteste fund må man sige gik til Matteo. Han fandt en spydspids lavet af en tilspidset knogle. I vores begejstring glemte vi helt at tage et billede af den, så det må i desværre undvære.  Spydspidsen hører formeenligt til det mystiske anlæg, som vi har nævnt i en tidligere post- 4. juni. Anlægget lå under beboelsesniveauet, og er altså fra neolitikum(?).

Herunder kan I se nogle billeder om det balkesystem, vi arbejder med over hele udgravningsfeltet. På denne måde kan vi danne os et første stratigrafisk overblik over dannelseshistorien af hustomterne og stille mere konkrete spørgsmål, som vi forhåbentlig kan besvare ved at grave midt i mellem balkerne (ikke mindst med en gravko!)

FHM_4877mindreFHM_4671mindre

 

ciao ciao

“Ist das ein Knochen?? Nein! Das ist ein Stein!”

Efter en dejlig forlænget weekend vendte vi friske tilbage til feltet. Dagen brugte Michelle og Matteo på opmåling af sten, snit og kvadrater, mens vi andre har gravet balke ud i hus 12. Efter frokost fandt vi til vores skræk ud af at hus 12 er det hus de studerende fra Københavnstrup skal udgrave. Derfor skyndte vi os ned i hus 27, som så er vores eget hus, for at indhente alt vores “tabte” arbejde.
Hus 12 havde ellers en masse fede fundgenstande, som vi gerne ville undersøge nærmere, mens hus 27 er et virvar af tilfældigt placeret lergulv. Desuden får man lidt ejerfornemmelser overfor sine huller…

 

Nedenfor ses Christinas flotte stolpehul, hvor en kæbe stikker ud af profilen.

IMG_4211

 

Anders fandt noget interessant i sin grøft: Han fandt en stor, hård klump, som viste sig at være jernslagge, som er et produkt af jernbearbejdning. Slaggens er mystisk placeret, fordi der ikke er nogle tegn på jernbearbejning på bopladsen udover denne klump.

Det er måske ikke så tydeligt, men det smuldrede materiale på midten af billedet er klumpen af slagge før den blev gravet op. Efter det blev gravet op blev det til en trist omgang smulder.

IMG_4216

 

Derudover har flere på holdet gjort fund af keramik og knogler. Fundende blev gjort ved balkene i hus 27 og hus 12.

Grunden til denne lidt usædvanlige overskrift er, at der på feltet flyver rundt med tyske udtryk, eftersom Michelle er halvt tysker. Christina har derfor besluttet sig for at det er på tide at lære tysk. Et udtryk som det ovenstående bliver af denne årsag ofte ytret.

I morgen vender vi tilbage med nyt om udgravningens fremskridt og de  – forhåbentligt – venlige københavnere.

“Jamen det var altså først klokken 14”.

I dag startede dagen som de tidligere, dog med bedre vejr. Anders var som sædvanlig i hus 12 og Christina assisterede ham. Michelle, Gustav og Katrine var igen i færd med at grave omkring balkene. I dag var dog anderledes end starten på ugen, da der senere på dagen var åbent hus, arrangeret af Museum Lolland-Falster. Denne skulle foregå fra klokken 14 med rundvisninger klokken 14 og 15.
Vi havde derfor masser tid til at klare en heeeeel masse udgravning inden vi skulle svare på spørgsmål fra fremmede mennesker.

Gustav

Vi holdt vores pause tidligt for lige at få styr på de forskellige ting inden folk kom vrimlende. Problemet var dog, at der havde været en fejl på museets hjemmeside, så der dukkede allerede folk op klokken 11 og de forventede selvfølgelig en rundvisning. Det samme skete også klokken 13, klokken 14 og klokken 15.

Under hele forvirringen om den for tidlige ankomst af mennesker med mange spørgsmål, var Anders blevet forflyttet til at opmåle endnu et hus med Matteos hjælp. Igen i dag hjalp totalstationen selvfølgelig også (vi ved stadig ikke hvordan den virker, men det er dejligt at den gør). Christina og Gustav begyndte at lave optegninger af vores profiler af stolpehuller.

10417081_10152148518824157_648013996_n

Michelle og Katrine stod nede på i gård vi er så heldige at have vores udstyr i og begyndte at afvaske keramik fra afrensningen af hus 30. Først skulle alle knoglerne sorteres fra fundene, da disse ikke må vaskes fordi vi sender dem til Tyskland hvor der bliver lavet DNA-analyser af dem
Dette er for at vi forhåbentligt kan finde ud af mere om dem og hvor og hvad de kommer fra.

Alle de folk som kom til åbent hus – både unge og gamle – var rigtig venlige og spørglystne og vi synes allesammen at det var rigtig sjovt at være dem som folk kom til med spørgsmål. Der er endnu et åbent hus-arrangement i slutningen af juni, men der er vi desværre taget hjem igen.

Da vi var ude og arbejde på sådan en højhellig dag som i dag, har vi fri i morgen og derfor vil der ikke komme noget udgravningsrelateret opslag i morgen.
God weekend!

 

Fygning over feltet!

I dag startede pigerne med at grave smalle grøfter langs balkene midt  i hus 12. Et stykke under gulvlaget stødte de på endnu et gulv, som har tilhørt et tidligere hus. Balkene ses på billederne nedenfor. Vi graver de smalle grøfter for at kunne se profilen ned gennem lagene, og resten udgraves derefter med maskiner.
Profilerne er et godt hjælpemiddel til at forstå udviklingens forskellige faser, og for at se om det rent faktisk kan betale sig at grave dybere.

2014-05-28 15.32.25 2014-05-28 15.32.39

 

Anders brugte sin dag oppe i hus 12, hvor han fandt et kæmpe potteskår gravet ned i et stolpehul. Han lagde et snit i stolpehullet, og gravede ned for at få profilen af stolpehullet og isolere potteskåret.

2014-05-28 14.32.26

 

Det ses måske ikke så tydeligt på dette billede, men stolpehullet består af en nedgravning, hvori der ligger flere  store sten, lerklining, ben og potteskåret som fyldstof. Desuden er der et stykke med ler, hvor stolpen har stået før den senere er fyldt op, måske for at kunne anlægge ny bebyggelse ovenpå.
Det er interessant fordi at den del som de andre gravede, ligger 10-15cm over niveauet hvor det viste stolpehul er, så det kan være en tidligere fase af “samme” hus, hvilket der også var spor efter i balken.
Ydermere var der blandt dyngen af klining, også mange stykker som viste spor efter fletværket, hvorpå leret er klinet, som på sigt måske kan give et bedre indblik i hvor godt et hus fra før romersk jernalder kan være bygget og isoleret.

 

 

IMG_4193

Imens var Gustav ude og opmåle punkter under Matteos vejledning. Opmålingens formål er at dokumentere punkter for bebyggelse (Anlæg), balker, fund m.m og placere disse geografisk. Det er interessant, da vi skal forstå den indbyrdes relation mellem anlæg og fund. Vi begyndte med at sætte en “fri opstilling”. Det vil sige, at vi fandt tre referencepunkter for den videre opmåling. Vi opmålte dernæst Anlæg, balker, snit og fund. Formålet med opmålingen er at vi senere kan indsætte punkterne i MapInfo og få en bedere forståelse for fundpladsen. Opmålingsprocessen foregik via Totalstation og var besværliggjort af vejret, da vindstød kom op på 18 m/s. Det betød at vi ikke kunne få alle punkterne i perfekt vater.

 

Vi blæser væk!!!

Pyha for et blæsevejr! Der har været en frygtelig sandstorm i feltet idag, så vi er blevet rigtig grisset til.
Vi har fået åbnet resten af feltet, og er helt færdige med afrensningen. Fundene nærmest springer op af jorden, og vi har fået fyldt flere fundkasser. Blandt fundene gemmer sig primært keramik og knogler. I det ny-afrenset felt fandt vi intet mindre end 6 kæber, som vi tror er fra dinosaurer (høhø!).

DSCN0993

DSCN0997

I det ny-afrenset felt gemte der sig også et lergulv og flere nedgravninger, som vi formoder er stolpehuller. Måske ser vi et helt nyt hus, eller også er det enden af huset vi fandt igår. Spændende er det i hvert fald!

Desuden har vi brugt vores blæsende arbejdsdag på at sætte balke op i den del af feltet vi afrensede igår, og begyndte at grave balkene i den nordlige del af feltet.

Drengene har brugt dagen oppe i hus 12, hvor de har afrenset endnu en gang, og taget nogle billeder. Anders fandt noget lerklining, hvor man tydeligt kan se spor efter fletværk og strå, som væggene har bestået af. Nedenfor ses et billede hus 12.

Hus12

Da klokken blev 16 og vi gik fra feltet var vi ikke meget værd, og med ømme og sandblæste kroppe bevægede vi os trætte hjemad mod vores skønne sommerhus.

Michelle og Christina.

 

Vi er også startet med at forberede den sydlige del af feltet til 3D scanning. Anders og Matteo har lavet 8 targets, som kommer til at være kontrolpunkter til at georeferere 3D modellerne. Systemet består af 8 20×20 cm targets med en søm midt i og 4 andre mod hver hjørne for at holde targetsene på plads. De blev pladseret på balkerne, dér hvor de skal være der under hele udgravning af hustomterne.

FHM_3691mindre FHM_4069mindre

Matteo tog den første række af billeder og er pt. ved at producere udgravningens første model. Det bliver spændende! Meningen er at dokumentere udgravningen af hustomterne gennemgående jo.

Yours, Matteo