“Østeuropæerne” slår til igen

Tirsdagen gik – som mange andre dage – med snit, afrensninger, fotografier og forsigtig observation af stratigrafiske lag.

Anders har løbet rundt som en sindsyg og fotograferet en masse profiler, snittet huller og afrenset, som en del af at få hus 27 gjort færdig, så balkene kan destrueres således at den underlige stensamling, som skæres af balkene kan undersøges. Ydermere har den vidunderlige langhårede Adonis fundet en dragtnål, som indtil videre er af ubestemt type.

Michelle skulle i dag fortsætte med at rense og derefter fotografere og tegne snit 14, som ligger i hus 28. Det gik  rimeligt hurtigt med at rense af og fotografere, men da der skulle til at tegnes, gik det en del langsommere. Først fik hun en kort intrduktion i hvordan man gjorde, og da der var gået en time og hun var kommet over de værste lag, fik hun den besked at der manglede en vandret linje, til at gøre opmålingen mere præcis. Så det der allerede var tegnet, var spildt arbejde, og hun skulle starte forfra. Hvilket endte med at tage resten af eftermiddagen, og kun 1/5 af snittet blev tegnet. 

Gustav var lidt over det hele. Formiddagen blev, for ham, brugt på at afrense en profil i Hus 28 sammen med Katrine. Profilen skulle gøres klar til foto og blev vandet konstant, da vejret var så tørt at lagene tørrede ud og blev svære at se. Efterfølgende blev lag og mulige anlæg ridset. Katrine overtog derefter selv for at indtegne profilen i størrelsen 1:20. Gustav fortsatte dagen med at snitte 7 mulige anlæg hvoraf kun to viste sig at være anlæg. 

Katrine’s optegning af snit 32 i Hus 28 tog det meste af eftermiddagen, eftersom profilen var bred og processen kompleks. Selve tegningen kræver stor præcision, da alle detaljerne i profilen skal repræsenteres korrekt. Det kan volde problemer, da tre dimensionelle objekter skal vises i to. Desuden kan en fejl i begyndelsen let gøre resten af tegningen ubrugelig. 

Christina har brugt sin dag på at tegne de stoplpehuller Matteo og Anders gravede frem. Et af dem var noget spøjst, eftersom nedgravningen viste sig som en næsten perfetkt firekant. Det var altså ikke et stolpehul, men måske et grøftforløb. Der er fundet nogen lignende lidt vest for feltet, som man endnu ikke har helt styr på, men imorgen sætter vi os alle sammen og kigger grundigt på planerne, så mon ikke det kaster lidt lys over det spøjse anlæg. I aften drager hun endnu engang ud på feltet for at hjælpe Matteo med sit 3D. 

Dagens (og måske udgravningens) flotteste fund gik dog til de Københavnske studerende, der fandt et ornamenteret skæfte af ben med spor af rustent metal. Det er et enestående fund, der hurtigt måtte vandes (for at bibeholde fugtighed og undgå degeneration) og opbevares. 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s