Er det et stolpehul, eller er det ikke et stolpehul? Det er spørgsmålet.

Idag må man sandelig sige at sommeren er kommet over os. DMI sagde 26 grader – vi tror nærmere 50!  Så idag er det gået lidt langsomt, fordi heden gjorde det umuligt at give den 100%.  Men noget har vi da trods alt fået gjort..

Vi startede igen igen i hus 27, hvor profilerne i balkene fik en kærlig hånd, så de var klar til at blive fotograferet. Så nu står hele hus 27 klar, bortset fra det sydøstlige hjørne, hvor Anders støder på stolpehuller og atter stolpehuller. Nogle af stolpehullerne har så siden hen vist sig ikke at være stolpehuller alligevel, men nogle nedgravninger og områder med høj koncentration af ler eller trækul, som vi ikke har helt styr på, hvad de egentligt er endnu. Så Anders må fatte spaden igen imorgen, og se om han kan få kastet lys over disse mærkværdige anlæg. Når det er så nemt at forveksle ansamlinger af trækul, sten eller ler for stolpehuller på gravoverfladen, skyldes det at vi graver i kulturlaget. Igennem beboelsesperioden er dette horizont på 30-40 cm (men også mere andre steder!) og alt det, det inkluderer, blevet tumlet godt rundt. Ved Hus 27 aftegner nedgravningerne ret dårligt imod deres umiddelbare kontekst.

Idag fik Gustav også at mærke på egen krop hvor forskellige meninger der er omkring det at tegne en profil. Han havde et lille anlæg, som der skulle dokumenteres, men det tog ham intet mindre end 4 timer, at gøre det færdigt, fordi han konstant fik nye anvisninger fra hvem end der kom forbi. Han blev godt forvirret, men endte alligevel med en tegning, som var mere eller mindre accepteret af alle.

Da Michelle og Christina var færdige med profilerne i balkene i hus 27, gik de i krig med hus 29. Her skulle de have det øverste lergulv væk mellem balkene, for at man kan følge udviklingen i det hus som ligger nedenunder. Om dette er et nyt hus eller en fase af hus 29 ved vi ikke endnu, men forhåbentligt bliver vi klogere senere i forløbet.

Dagens flotteste fund må man sige gik til Matteo. Han fandt en spydspids lavet af en tilspidset knogle. I vores begejstring glemte vi helt at tage et billede af den, så det må i desværre undvære.  Spydspidsen hører formeenligt til det mystiske anlæg, som vi har nævnt i en tidligere post- 4. juni. Anlægget lå under beboelsesniveauet, og er altså fra neolitikum(?).

Herunder kan I se nogle billeder om det balkesystem, vi arbejder med over hele udgravningsfeltet. På denne måde kan vi danne os et første stratigrafisk overblik over dannelseshistorien af hustomterne og stille mere konkrete spørgsmål, som vi forhåbentlig kan besvare ved at grave midt i mellem balkerne (ikke mindst med en gravko!)

FHM_4877mindreFHM_4671mindre

 

ciao ciao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s