Fygning over feltet!

I dag startede pigerne med at grave smalle grøfter langs balkene midt  i hus 12. Et stykke under gulvlaget stødte de på endnu et gulv, som har tilhørt et tidligere hus. Balkene ses på billederne nedenfor. Vi graver de smalle grøfter for at kunne se profilen ned gennem lagene, og resten udgraves derefter med maskiner.
Profilerne er et godt hjælpemiddel til at forstå udviklingens forskellige faser, og for at se om det rent faktisk kan betale sig at grave dybere.

2014-05-28 15.32.25 2014-05-28 15.32.39

 

Anders brugte sin dag oppe i hus 12, hvor han fandt et kæmpe potteskår gravet ned i et stolpehul. Han lagde et snit i stolpehullet, og gravede ned for at få profilen af stolpehullet og isolere potteskåret.

2014-05-28 14.32.26

 

Det ses måske ikke så tydeligt på dette billede, men stolpehullet består af en nedgravning, hvori der ligger flere  store sten, lerklining, ben og potteskåret som fyldstof. Desuden er der et stykke med ler, hvor stolpen har stået før den senere er fyldt op, måske for at kunne anlægge ny bebyggelse ovenpå.
Det er interessant fordi at den del som de andre gravede, ligger 10-15cm over niveauet hvor det viste stolpehul er, så det kan være en tidligere fase af “samme” hus, hvilket der også var spor efter i balken.
Ydermere var der blandt dyngen af klining, også mange stykker som viste spor efter fletværket, hvorpå leret er klinet, som på sigt måske kan give et bedre indblik i hvor godt et hus fra før romersk jernalder kan være bygget og isoleret.

 

 

IMG_4193

Imens var Gustav ude og opmåle punkter under Matteos vejledning. Opmålingens formål er at dokumentere punkter for bebyggelse (Anlæg), balker, fund m.m og placere disse geografisk. Det er interessant, da vi skal forstå den indbyrdes relation mellem anlæg og fund. Vi begyndte med at sætte en “fri opstilling”. Det vil sige, at vi fandt tre referencepunkter for den videre opmåling. Vi opmålte dernæst Anlæg, balker, snit og fund. Formålet med opmålingen er at vi senere kan indsætte punkterne i MapInfo og få en bedere forståelse for fundpladsen. Opmålingsprocessen foregik via Totalstation og var besværliggjort af vejret, da vindstød kom op på 18 m/s. Det betød at vi ikke kunne få alle punkterne i perfekt vater.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s